Page Title

PEAK4 zal er alles aan doen om opdrachtgevers en deelnemers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Desondanks kan het voorkomen dat u ergens ontevreden over bent. Wij verzoeken u om in zo’n geval zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen. Uw klacht of opmerking wordt zeer serieus genomen en wij zullen samen met u naar een passende oplossing zoeken. De afhandeling van uw klacht valt onder de verantwoordelijkheid van het management van PEAK4. Klachten kunnen vaak het beste worden opgelost tijdens een goed gesprek, telefonisch dan wel in persoon. Om die reden nodigen wij u uit om eerst contact op te nemen met de betreffende verantwoordelijke/projectleider om een afspraak te maken voor overleg. Procedure Wanneer de klacht niet is verholpen na een gesprek, verzoeken wij u de klacht schriftelijk in te dienen per post aan:

PEAK4 BV

T.a.v. Leonie de Lorijn

Helicopterstraat 25d

1059CE Amsterdam

 

Na ontvangst van uw klacht zal onze klacht verantwoordelijke de klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en met u en mogelijke andere betrokkenen overleggen om tot een bevredigende oplossing te komen. Lukt het niet om binnen 5 werkdagen te reageren dan zal hij of zij in elk geval binnen 5 werkdagen de ontvangst van uw klacht bevestigen. Ons streven is om de klacht in elk geval binnen 3 weken adequaat af te handelen. Mocht dit uitlopen dan zullen wij u over de reden daarvan informeren en verder op de hoogte houden van de voortgang van de procedure. Ook geven wij in dat geval een indicatie wanneer wij verwachten uitsluitsel te kunnen geven. Na de afronding ontvangt u van ons een gemotiveerde beoordeling van uw klacht en informeren wij u over de maatregelen die wij zullen ondernemen. Beroep Mocht bovenstaande procedure niet tot een oplossing leiden, dan zal door beide partijen een onafhankelijke derde partij worden gevraagd om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Mocht dit evenmin leiden tot een oplossing, dan zal de klager zich moeten wenden tot de bevoegde rechter. Overige aspecten klachtenprocedure Alle klachten en de aspecten van de afhandeling daarvan worden geregistreerd en minimaal 5 jaar bewaard. Klachten worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.

KLACHTENPROCEDURE PEAK4